Savanoriu pr. 65A, Vilnius, Lietuva +370 (5) 210 22 74 info@tekknow.lt

Chromatotec

Prancūzų firmos „Chromatotec“ dujų analizatoriai/chromatografai yra aukšto tikslumo ir patikimumo dujų analizės garantas. Gamintojai, kurie sukaupę daugiau nei 40 metų patirtį aplinkos oro, gamtinių dujų ir kvapų analitinėje tyrimų srityje, gali Jums padėti išspręsti bet kokią kylančią problemą susijusia su dujų analize. Šie dujų chromatografai nepriekaištingai atlieka lakių organinių junginių (VOC), BTEK, ozono prekursorių, sieros junginių, merkaptanų, PAMS ir PAHs analizę aplinkos ore ar gamtinėse dujose %, ppm, ppb ar net ppt skalėje. Taip pat galima ir kvapų analizė įvairiais, net kvapo koncentracijos matavimo vienetais. Programinė įranga padeda automatizuoti procesą ir net gali modeliuoti kvapo sklidimą aplinkoje. Negana to yra galimybė nustatinėti net iki 60 LOJ vandenyje.

trsMEDOR

TRSMEDOR yra pramonins dujų chromatografas skirtas sieros junginių, merkaptanų ir sulfidų analizei bei stebėsenai ore.

airmoSCAN XPERT VOC+PAH

airmoSCANXPERT atlieka cheminių junginių kiekybės ir identifikavimo analizę nuo % iki žemų ppt verčių (LOJ, organozoliai, odorantai, CO2, NH3).

CHROMA DID-He - dujų analizatorius

Prietaisas naudojamas nepertraukiamiems ir pertraukiamiems dujų tyrimams laboratorijose ar online rėžime.

Vigi e-nosis – kvapo koncentracijos analizatorius

Vigi e-nosis yra pirmas analizatorius gebantis išmatuoti LOJ ir sieros junginių koncentracijas ppb/ppt lygmenyje, rezultatus perskaičiuojant į kvapo koncentracijos vienetus.

airmoVOC BTEX - LOJ kiekio analizatorius

airmoVOC BTEX - automatizuotas dujų chromatografas skirtas labai mažiems BTEX (Benzenas, toluenas, etilbenzenas, meta-, para-, orta-ksilenas) junginių kiekiams nustatyti

Produktų katalogas

Ar norite gauti mūsų naujienlaiškius?

Garantuojame, kad jokio spam'o iš mūsų niekada negausite.

UAB "Tek Know Baltic" Lietuva, Vilnius, Savanoriu pr. 65A, LT03149

Tel: +370 (5) 210 22 74, Faksas: +370 (5) 210 22 75, El. paštas: info@tekknow.lt

© 2016 UAB "Tek Know Baltic". Visos teisės saugomos.